ברוך הבא

 

מאבק בקלאב הוטל

פורסם ב Aug 30, 2016

אנו יוצאים למאבק לוחמני ותקשורתי. 

כידוע לכם, בנובמבר 20125 הוגש על ידי "הצדדים" הסכם פשרה חמישי ("הסכם פשרה חדש").

כבר מקריאה ראשונה, ניתן היה להבין כי הסכם הפשרה החדש אינו שונה מקודמיו ואינו מבשר טובות.

דמי האחזקה יישארו גבוהים ואין סיכוי להחזר כספי.

למרות, שהיה מדובר בהסכם פשרה חמישי, ולמרות שבהחלטת בית המשפט מיום 23/4/14 נקבע, כי אין להגיש יותר פשרות,

ויש להגיע בתיק זה להכרעה משפטית, החליט בית המשפט ׁ(כב' השופט רחמים כהן, שהחליף את כב' השופטת פלפל)

לאשר את פרסומו של הסכם הפשרה החדש. בהחלטת בית המשפט מיום 23/4/14, נאמר כי יש לחלק את הוצאות האחזקה

באופן שיוויוני בין כל יחידות הנופש,  בין אם הן נמכרו, ובין אם לא נמכרו.

הארגון עדכן בזמנו את חברי הארגון על הסכם הפשרה החדש, והמליץ בפניהם להתנגד לו, כי ההסכם יביא תועלת

רק לקלאב הוטל. גם על פי עמדת היועץ המשפטי לממשלה, יש לדחות את הסכם הפשרה החדש,

לשים קץ לדיונים המתמשכים, לנסיונות הכושלים ולהגיע להכרעה במתן פסק דין.

הסכם הפשרה החדש סותר באופן מהותי את החלטת בית המשפט מיום 23/4/14 ואת הסכם ההתקשרות.

התביעה נדונה מזה 15 שנים. מדובר בתיק בעל חשיבות צרכנית ממדרגה ראשונה,

ונראה שהזמן החולף פועל רק לטובת קלאב הוטל.

קשה להבין, כיצד העו"ד התובע, התיימר לייצג את כלל בעלי היחידות, חתם על הסכם הפשרה החדש,

ללא ידיעה ברורה על ההשלכות כלפי העבר וכלפי העתיד.

כבר בשנת 2013  , כתב היועץ המשפטי לממשלה, בחוות דעתו לבית המשפט, לאחר הגשת הפשרה השלישית, כך:

"התובע הייצוגי בפרשת קלאב הוטל מזיק לבעלי הזכויות, התובע הייצוגי אינו מייצג באופן הולם את

עניינה של הקבוצה.... הוא ויתר על חלק משמעותי מהטענות שהיו לו... הגיש הסדרי פשרה שפגעו בזכויות

הצרכנים והרעו את מצבם, למעשה זנח את תביעתו. ולא קיימת מחלוקת אמתית בין התובעים לנתבעים,

התובע מסכים עם קלאב הוטלץ תביעה ייצוגית עלולה לבוא כקנוניה שבין הנתבעים לתובעים".  

לגופו של עניין - בשלב זה, החליט בית המשפט למנות בודק להסכם הפשרה החדש וזאת חרף התנגדותם

הנחרצת של נציגת היועץ המשפטי לממשלה והיועצת המשפטית של המועצה הישראלית לצרכנות. 

משמעות בודק במקרה דנן, וכפי שאנו מכירים את הנפשות הפועלות בתביעה זו, היא למשוך זמן. כל שנה שעוברת

מכניסה מליוני שקלים לקלאב הוטל.

לא יתכן שהתובע אינו מבין את שהמשמעות של הסכם הפשר ה החדש, הוא החזר כספי 0 לבעלי היחידות,

ומסכים שאופן חישוב דמי האחזקה יהיה רק לטובת קלאב הוטל.

ההחזר,  על פי חישובינו ודעתנו  צריך להיות הרבה מעל 10000 ש"ח לא כולל ריבית והצמדה. 

אין צורך להיות חכם על מנת להבין את זאת !!!!

הארגון נלחם מזה 15 שנים על זכויות בעלי היחידות. בין השאר, הדיפת הסכמי הפשרה שמרעים עם בעלי היחידות.

פעולות הארגון נעשו תמיד בעצה אחת עם המועצה הישראלית לצרכנות והיועץ המשפטי לממשלה.

פעולות הארגון מנעו את ייקור דמי האחזקה בשנים האחרונות, לעומת שנים קודמות.

רבותיי, המערכת המשפטית הנגלית בתהליך המשפט בתביעה הייצוגית, מראה סימנים של אוזלת יד.

התביעה מנוהלת בחוסר תום לב ואנו רואים איום על האינטרס הציבורי. בידינו, כקבוצה מגובשת יש לנקוט בצעדים מתקנים. 

אנו מבקשים, למעננו, כבעלי יחידות וכתושבי מדינת ישראל, כאנשים שוחרי צדק, וכקבוצה שנגרם לה נזק וגזל כספי רב,

ומצפה מזה שנים להכרעת דין צודקת, שבה יהיה החזר כספי והוזלת דמי האחזקה על פי ההסכם המקורי.

אנו זקוקים כיום לכל המשאבים על מנת להלחם !!!!

אנו זקוקים לסיוע תקשורתי וךוחמני שיבוא לידי ביטוי במדיה התקשורתית. פנינו לכמה תחקירנים

של בערוצים השונים ואנו מצפים לתגובות.

למי מכם, שיש לו קשר ישיר או עקיף, לאחד מהתחקירנים הבולטים, מתבקש לפנות למשרדינו בהקדם.

כולנו יודעים שלתקשורת,  יש כיום השפעה על כל המוסדות והארגונים במדינה.

העם דורש צדק חברתי ואנחנו כבעלי היחידות דורשים את כספינו חזרה !!!!

יש שעה, שהאדם חייב לבקש את הצדק בכוח !!!!