ברוך הבא

 

אנו יוצאים כיום למאבק לוחמני ותקשורתי !!!!

הארגון נלחם מזה 15 שנים על זכויות בעלי היחידות. בין השאר, הדיפת הסכמי הפשרה שמרעים עם בעלי היחידות.

פעולות הארגון נעשו תמיד בעצה אחת עם המועצה הישראלית לצרכנות והיועץ המשפטי לממשלה.

פעולות הארגון מנעו את ייקור דמי האחזקה בשנים האחרונות, לעומת שנים קודמות.

רבותיי, המערכת המשפטית הנגלית בתהליך המשפט בתביעה הייצוגית, מראה סימנים של אוזלת יד.

התביעה מנוהלת בחוסר תום לב ואנו רואים איום על האינטרס הציבורי. בידינו, כקבוצה מגובשת יש לנקוט בצעדים מתקנים.

אנו מבקשים, למעננו, כבעלי יחידות וכתושבי מדינת ישראל, כאנשים שוחרי צדק, וכקבוצה שנגרם לה נזק וגזל כספי רב,

ומצפה מזה שנים להכרעת דין צודקת, שבה יהיה החזר כספי והוזלת דמי האחזקה על פי ההסכם המקורי.